Psychosomatika

Psychoterapie je příležitostí víc porozumět sám sobě

Termínem psychosomatická medicína se označuje odborný klinický prostor uvnitř medicíny. Odborníci ve zdravotnictví se v něm podílejí na léčbě pacientů, které nelze úspěšně léčit bez zohlednění komplexních bio-psycho-sociálních souvislostí. Vychází se z předpokladu, že člověk tvoří jednotu třech systémů – tělesného, psychického a sociálního. Komplexní přístup pak vyžaduje léčebné intervence na více rovinách současně, aby byl úspěšný.

Z tohoto pohledu lze u každého biologicky se projevujícího onemocnění předpokládat jistý vliv psychických i sociálních faktorů. Psychosomatická medicína se podílí na prevenci, diagnostice, léčbě i rehabilitaci psychosomatických pacientů.

Psychosomatický přístup nenahrazuje somatickou léčbu, ale stává se její součástí, usnadňující uzdravení.

Vaše dotazy

Pro koho je psychosomatický přístup vhodný?

Je vhodný všude tam, kde se pacient přes dobře stanovenou somatickou diagnózu, postup lege artis somatické medicíny a očekávání lékaře nelepší, a příznaky přetrvávají. Je vhodný pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na zlepšení svého zdraví, i ty, kteří chtějí onemocněním předcházet.

Ve většině případů nejde o nalezení a „odstranění“ nějaké jediné „psychogenní příčiny nemoci”, nýbrž o proměnu pacienta a jeho pohledu na celý komplex faktorů, které se na vývoji somatické nemoci a jejím udržování podílejí.

Odkazy:
http://www.psychosomatika-cls.cz/
http://www.psychosom.cz/

Kontakt

Napište nám zprávu nebo si domluvte schůzku s některým z našich terapeutů, kteří se Vám rádi budou věnovat osobně.

Psychosomatické a terapeutické centrum

+420 606 664 934

Masarykova ulice 54

312 00 Plzeň - Doubravka

centrum@psychosomaterapeut.cz