Náš přístup

Psychoterapie je příležitostí víc porozumět sám sobě

Dohoda o terapii

Klient a terapeut uzavírají tuto dohodu o poskytování terapie:

 

  • Na základě této dohody vstupuje klient dobrovolně a na vlastní žádost do terapeutické spolupráce s terapeutem. Terapeutická spolupráce se rozvíjí na základě zakázky klienta, respektive kontraktu uzavřeného mezi terapeutem a klientem. Terapeut se řídí etickým kodexem odborné společnosti Česká asociace psychoterapeutů (czap.cz) a etickým kodexem Společnosti rodinných a systemických terapeutů (soft-zs.cz).
  • Terapeut poskytuje klientovi terapeutickou péči na náležité odborné úrovni a s ohledem na etická pravidla svého oboru. Informace sdělené v průběhu terapie jsou důvěrné, terapeut se zavazuje k mlčenlivosti, která je omezena zákonnými normami. Klient akceptuje, že terapeut uchovává potřebnou dokumentaci, která bude uchovávána na zabezpečeném místě a bez souhlasu klienta nebude nikomu poskytnuta. Terapeut o průběhu terapie referuje v rámci své supervize. Zachovává při tom anonymitu klienta.
  • Úhrada probíhá hotově v průběhu konzultace. Po domluvě je možno hradit zálohou platbou na účet.
  • Cena jedné konzultace v délce 60 minut je dle ceníku. Navýšení ceny konzultace v průběhu probíhající terapie proběhne po vzájemné domluvě a to vždy s předstihem nejméně 1 měsíc před navýšením ceny. Objednaná konzultace je závazná. Klient akceptuje, že terapeut má nárok na úhradu konzultace, jako by tato proběhla, pokud není 48h předem zrušena.
  • Klient má právo spolupráci kdykoliv ukončit. Nejlépe osobně na domluveném sezení nebo nejdéle 48h před plánovanou konzultací.
  • Terapeut je oprávněn ukončit spolupráci v případě, že by pokračování v terapii nějakým způsobem odporovalo etickým normám, pokud by došlo k narušení důvěry a spolupráce mezi klientem a terapeutem, pokud terapeut vyhodnotí, že v tuto chvíli není jeho terapeutický přístup pro klienta vhodný nebo v případě, že mezi stranami nedojde ke shodě v cíli spolupráce.
  • Podpisem této smlouvy klient výslovně souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů, včetně údajů o svém zdravotním stavu v takovém rozsahu, jak je poskytne v této smlouvě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely řádného plnění této smlouvy a pro účely evidence klientů.

Kontakt

Napište nám zprávu nebo si domluvte schůzku s některým z našich terapeutů, kteří se Vám rádi budou věnovat osobně.

Psychosomatické a terapeutické centrum

+420 606 664 934

Masarykova ulice 54

312 00 Plzeň - Doubravka

centrum@psychosomaterapeut.cz