Psychosomatické
a terapeutické centrum
Plzeň

Pomoc na cestě k sebepoznání a obnovení zdraví

O nás

Psychosomatické a terapeutické centrum tvoří tým odborníků, nabízejících služby v oborech psychoterapie, psychosomatiky, psychologie a fyzioterapie.

Věříme, že příjemné, ale i těžké věci, které v životě prožíváme, mají nějaký smysl. Že nám přinášejí nějakou zprávu. Terapie může pomoci objasnit příčinu potíží, podívat se na složitou či nepříjemnou situaci z jiného úhlu, najít nové cesty, kudy se vydat dál a poznat sám sebe.

V našem centru najdete klidný a bezpečný prostor pro rozhovor o vašem problému, vašich potížích, pocitech, obavách, ale i přáních a cílech.

Naším cílem je pomoci vám se zorientovat ve své situaci, stejně jako vás podpořit v hledání nových pohledů a inspirací. Které otevřou nové možnosti a nastartují změny, případně povedou ke znovunavrácení poškozeného zdraví.

Aktuality

V současné době je omezená kapacita pro psychosomatické konzultace. U ostatních služeb přijímáme nové klienty, volná kapacita jednotlivých terapeutů se však liší. Můžete si ji ověřit přímo u toho, jehož profil vás osloví, nebo se zeptat centrálně na mailové adrese centrum@psychosomaterapeut.cz, případně kontaktním formulářem zde.

Psychoterapie

Psychoterapie je příležitostí víc porozumět sám sobě. Poté můžeme do života také přinést změny, které nás přiblíží tomu, kdo opravdu jsme, co si přejeme a co potřebujeme. Její délka se pohybuje od tří měsíců až po několik let.

Psychosomatika

Termínem psychosomatická medicína se označuje odborný klinický prostor uvnitř medicíny. Odborníci ve zdravotnictví se v něm podílejí na léčbě pacientů, které nelze úspěšně léčit bez zohlednění komplexních bio-psycho-sociálních souvislostí.

Fyzioterapie

Bolesti zad, svalů, kloubů nebo i hlavy. Zažil to skoro každý. V těch nejvážnějších případech se pomoc skrývá v invazivní léčbě. Většinou ale dokážou (vedle medikace) pomoct i praktiky fyzioterapie, jako masáže, cvičení, technika suché jehly…

Krizová intervence

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, představujících pro vás neúnosnou psychickou zátěž. V jejím závěru vám můžeme doporučit následnou podporu a péči dle vašich potřeb a zájmů.

Naše služby

Terapeuti v našem centru vnímají každého člověka ze všech jeho stránek. Při své práci berou v úvahu vzájemné vztahy a vzájemné působení biologických, psychologických a sociálních faktorů. Psychická nerovnováha, vztahové problémy, stres, obtížné životní situace apod. se mohou v životě člověka projevit formou onemocnění, zdravotních potíží, psychické či tělesné nepohody.

Nabízíme možnost zkoumat příčinu těchto stavů a pracovat na jejich změně. V případě fyzických onemocnění může změna integrovaná do života umožnit i navrácení zdraví.

Potíže psychické

 • úzkosti, strachy, deprese, neurózy, stud, nedůvěra v sebe i ve svět kolem
 • nedostatek energie, chuti, motivace
 • opakování stejných schémat v životě
 • potíže v hledání a přijetí své sexuální orientace (coming out)
 • výchovné problémy dětí, problémové dospívání, školní neúspěchy, hyperaktivita u dětí
 • poruchy příjmu potravy
 • chronická únava (syndrom vyhoření)

Obtížné životní situace, existenciální otázky

 • životní trauma a jeho následky (šikana, týrání, zneužívání)
 • zážitky z dětství, vztahy v rodině a jejich vliv na další život
 • mezilidské a partnerské vztahy (komunikace, konflikty, žárlivost, nevěra)
 • životní a vývojové krize (rozchod, úmrtí v rodině, nemoc)

Potíže tělesné

 • recidivující infekční onemocnění
 • chronické bolesti
 • autoimunitní onemocnění
 • cukrovka
 • obezita
 • onemocnění srdce a cév
 • alergie
 • ekzémy a jiná kožní onemocnění
 • astma
 • migréna, tenzní bolesti hlavy
 • bolesti zad a kloubů
 • neurologické obtíže
 • zažívací obtíže, dráždivý tračník
 • vředová choroba žaludku a dvanáctníku
 • poruchy štítné žlázy
 • onkologická onemocnění
 • gynekologické obtíže, menstruační problémy
 • problémy s otěhotněním
 • onemocnění močových cest

„Duše si zaslouží větší pozornost, než jakou jí věnuje dnešní medicína.“

MUDr. Radkin Honzák, psychiatr

Náš přístup a cíle

Jsme tým, který vnímá zdraví jedince v souvislostech.

Potkali jsme se na cestě v péči o své klienty a rozhodli jsme se spolupracovat, protože tím máme možnost nabídnout komplexní služby, které vnímáme pro udržení dobrého zdravotního stavu a životní pohody jako nezbytné.

Naším cílem je poskytnout klientovi zcela osobní přístup při komplexním řešení jeho obtíží týkajících se psychiky, složitých životních situací, nespokojenosti nebo zdraví z bio-psycho-sociálního pohledu.  

Cílem terapie je hlubší porozumění sobě a problému či onemocnění, se kterým se klient potýká, i hledání vlastního východiska a sil k jeho překonání. V atmosféře důvěry a přijetí existuje prostor k hledání odpovědí s ohledem na jeho individualitu, potřeby a vlastnosti. Terapeut nepřichází s řešením, ale provází a pomáhá klientovi nalézt a uskutečnit jeho vlastní způsob, jak zvládnout situaci, která ho k odborníkovi přivedla.

Kontakt

Napište nám zprávu nebo si domluvte schůzku s některým z našich terapeutů, kteří se Vám rádi budou věnovat osobně.

Psychosomatické a terapeutické centrum

+420 606 664 934

Masarykova ulice 54

312 00 Plzeň - Doubravka

centrum@psychosomaterapeut.cz