Naši terapeuti

Psychoterapie je příležitostí víc porozumět sám sobě

Mgr. Miroslava Bílá

rodinná a párová terapie, supervize

mob. 602 435 759

bila@psychosomaterapeut.cz

Narodila jsem se v roce 1969, žiji a pracuji v Plzni a v Dobřichovicích. Mám tři syny. Vystudovala jsem speciální pedagogiku obor etopedie, tomuto oboru se věnuji od roku 2010. Pracuji jako vedoucí Střediska výchovné péče v Dobřichovicích. V poslední době se také věnuji supervizi.

Vzdělání a praxe:

2010-2014 kurzy Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii (120 hodin) PhDr. Hana Vyhnálková

2010-2012 Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích, 220 hodin, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

2013-2017 psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii (MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Chválová Trapková)

2013 – kurz Aspekty sexuální výchovy v kontextu kriminality dětí a mládeže (60 hodin)

2014–2015 kurz Terapie partnerského vztahu, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

2023 ­ zahájen výcvik v integrované supervizi – Český institut pro supervizi

Kontakt

Napište nám zprávu nebo si domluvte schůzku s některým z našich terapeutů, kteří se Vám rádi budou věnovat osobně.

Psychosomatické a terapeutické centrum

+420 606 664 934

Masarykova ulice 54

312 00 Plzeň - Doubravka

centrum@psychosomaterapeut.cz