Naši terapeuti

Psychoterapie je příležitostí víc porozumět sám sobě

Mgr. et Mgr. Kostadin Petrov Panushev

párová a rodinná terapie, psycholog

mob. 776 808 766

centrum@psychosomaterapeut.cz

Narodil jsem se v roce 1976 v Bulharsku. Vystudoval jsem filologii, pedagogiku a poradenskou psychologii. Od roku 2006 žiji v Praze. Pracuji na základní škole v Praze a v DDŠ Dobřichovice.

Další vzdělání

2019 – Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím, Centrum LOCIKA, Praha

2018 – Trénink poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“, Elio, Praha

2017 – 2022 Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Chválová Trapková)

2017 – Práce s časovou osou – Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

2017 – Kurz Terapie partnerského vztahu, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

2016 – Rodinné poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (SOFT) – Praha

2014 – Základní mediační výcvik, Anglo – americká vysoká škola, CMI, Praha

2014 – Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v základních a speciálních školách, NIDAR, Praha

2012 – Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním, NUV, Praha

2012 – Typologie osobnosti MBTI (Myers – Briggs Type Indicator) a její využití v praxi, Praha

2011 – Grafologie a psychologie, ČGK (Česká grafologická komora) a IAPG (Institut aplikované a poradenské grafologie), Praha

Členství ve společnostech

Společnost rodinných a systemických terapeutů – SOFT

Česká lékařská společnost ČLS J.E.Purkyně

Společnost psychosomatické medicíny ČLS J.E.P, která je členem EAPM – Europe an Association of Psychosomatic Medicine

Kontakt

Napište nám zprávu nebo si domluvte schůzku s některým z našich terapeutů, kteří se Vám rádi budou věnovat osobně.

Psychosomatické a terapeutické centrum

+420 606 664 934

Masarykova ulice 54

312 00 Plzeň - Doubravka

centrum@psychosomaterapeut.cz