Naši terapeuti

Psychoterapie je příležitostí víc porozumět sám sobě

Mgr. Martin Poláček

individuální terapie, práce s dospívajícími

mob. 739 019 133

centrum@psychosomaterapeut.cz

Jsem ročník 1970. Od roku 2015 působím v Salesiánském středisku mládeže v Lobzích, kde se věnujeme obtížím ve výchově a řešení problémového chování dětí a dospívajících: je to kombinace pedagogické, terapeutické a sociální práce. Předtím jsem pracoval s mladými lidmi vyrůstajícími v ústavní výchově.

Vzdělání:

2016 – 2023 psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii, IVGT Praha (800 hodin)

2005 – 2010 bakalářský obor arteterapie (PF JČU v ČB)

V 1995 jsem promoval jako fyzikální inženýr na ČVUT. V roce 1998 jsem si doplnil pedagogická studia na VUT. A v roce 2008 jsem se stal magistrem teologie na TF JČU.

Terapeutické přístupy:

  • Arteterapie je léčbou výtvarnou tvorbou, kdy nejde primárně o výsledek, ale o vychutnávání vlastního procesu tvorby, obsahujícího hluboká léčivá symbolická sdělení.
  • Gestalt terapie je založena na předpokladu, že člověk má od narození zdroje a schopnosti potřebné k navazování vzájemně prospěšného kontaktu s druhými lidmi a k prožití uspokojivého a tvořivého života. Osobní potenciál ale může být během života různými způsoby narušen. Cílem je zkoumat a odkrývat v „zde a nyní“ způsoby, jak tyto vzorce ovlivňují život v současnosti, a nalézat nové, tvořivější způsoby kontaktu s okolím.

Přednostní zaměření:

  • především dospívající, mladí hledající své místo v životě, problémy dospívání
  • děti (od 9 let), výchovné problémy, problémové chování
  • matky samoživitelky; chybějící otec, autorita; nezájem otce; nekompletní (dysfunkční) zázemí
  • hledání životních opor, místa v životě

Jak to krásně vyjádřil průkopník psychologie Pierre Janet: „Každý život je uměleckým dílem vytvořeným všemi dostupnými prostředky.“

Kontakt

Napište nám zprávu nebo si domluvte schůzku s některým z našich terapeutů, kteří se Vám rádi budou věnovat osobně.

Psychosomatické a terapeutické centrum

+420 606 664 934

Masarykova ulice 54

312 00 Plzeň - Doubravka

centrum@psychosomaterapeut.cz