Terapeuti v našem centru vnímají každého člověka ze všech jeho stránek. Při své práci berou v úvahu vzájemné vztahy a vzájemné působení biologických, psychologických a sociálních faktorů.

Psychická nerovnováha, vztahové problémy, stres, obtížné životní situace apod. se mohou v životě člověka projevit formou onemocnění, zdravotních potíží, psychické či tělesné nepohody.

Nabízíme možnost zkoumat příčinu těchto stavů a pracovat na jejich změně a tím umožnit znovu navrácení zdraví.

S čím Vám můžeme pomoci?

Potíže psychické

 • úzkosti, strachy, deprese, neurózy, stud, nedůvěra v sebe i ve svět kolem
 • nedostatek energie, chuti, motivace
 • opakování stejných schémat v životě
 • potíže v hledání a přijetí své sexuální orientace (coming out…)
 • výchovné problémy dětí, problémové dospívání, školní neúspěchy, hyperaktivita u dětí
 • poruchy příjmu potravy
 • chronická únava (syndrom vyhoření )

 Potíže tělesné

 • akutní i chronické onemocnění
 • recidivující infekční onemocnění, snížená imunita
 • autoimunitní onemocnění
 • ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, hypertenze, mozková mrtvice
 • cukrovka
 • alergie, astma, ekzémy a jiná kožní onemocnění
 • migréna, tenzní bolesti hlavy
 • bolesti zad a kloubů, neurologické obtíže
 • zažívací obtíže, dráždivý tračník, vředová choroba žaludku a dvanáctníku
 • poruchy štítné žlázy
 • onkologické onemocnění
 • gynekologické obtíže, menstruační problémy, problémy s otěhotněním
 • onemocnění močových cest

Obtížné životní situace, existenciální otázky

 • životní trauma a jeho následky (šikana, týrání, zneužívání )
 • zážitky z dětství, vztahy v rodině a jejich vliv na další život
 • mezilidské a partnerské vztahy (komunikace, konflikty, žárlivost, nevěra …)
 • životní a vývojové krize (rozchod, úmrtí v rodině, změna zdravotního stavu…)